Frikort/sesongkort

NOR 92 vedtok på styremøtet 11. september 2017 en ny policy for kreditering av frikort/sesongkort i klubben.

Personer som er berettiget til å motta frikort/sesongkort i henhold til overnevnte kriterier, kan kontakte oss på post@nor92.com.

  •