Frikort/sesongkort

NOR 92 vedtok på styremøtet 11. september 2017 en ny policy for kreditering av frikort/sesongkort i klubben.

Frikort/sesongkort er gyldige på samlige seriekamper i NOR 92 regi.

Personer som er berettiget til å motta frikort/sesongkort i henhold til overnevnte kriterier, kan bestille sitt frikort SENEST 10. september på post@nor92.com.
(etter denne datoen vil det ikke utleveres frikort/sesongkort for inneværende sesong).

  •