Velkommen til junioravdelinges web sider.

NOR 92 har i sesongen 2016/2017 15 lag med seriespill og minirunder. De aller fleste av lagene i klubben tilhører vår junioravdeling.

Klubben har i mange sesonger jobbet hardt med å bygge opp en slagkraftig junioravdeling og i dag kan klubben tilby aktivitet for nesten alle aldersgrupper, gutter som jenter. Vårt yngste lag er miniputt 2010 (gutter og jenter f. 2010 og 2011) og på guttesiden har vi lag i nesten samtlige årsklasser. På jentesiden har vi et tilbud i samtlige miniputtklasser fra J2007-2011, samt J10 (2006-2005) og J16 (1999-2002). Klubben tar gjerne i mot flere spillere i alle yngre årsklasser og spesielt hyggelig synes vi det er om flere jenter ville komme å spille med oss.

Trenere og lagledere er et viktig ledd i utviklingen av våre aldersbestemte lag. Vi er stolte av å ha med oss gode trenere, som selv har spilt innebandy på høyt nivå, i alle årsklasser. Det jobbes også godt med en trenerkultur hvor det er fokus på utvikling av tekniske ferdigheter og spilleforståelse i et inkluderende miljø hvor alle er like viktige. 

  •     
  •