Turneringsreglement

1. Turneringen spilles etter NBFs lover og regler.
 
2. Hvis to lag har samme hovedfarge på draktene, skal bortelaget skifte drakter.
- Se egen oversikt over draktfarger nederst på siden
 
3. Puljekampene spilles med 3x20 min. med effektiv spilletid, 10 min. periodepause.
 
Det tillates å ta en time out i løpet av kampen, som i vanlige seriekamper.

4. Regler for rekkefølge hvis to eller flere lag har lik poengsum:
a) Total målforskjell.
b) Flest scorede mål totalt.
c) Flest poeng i innbyrdes oppgjør.
d) Målforskjellen i innbyrdes oppgjør.
e) Loddtrekning
 
5. Jury for løsing av protester evt kampstraff III er som følger:
 
Ansvarlig for videreformidling av protester/sanksjoner til juryen:
 
Solberghallen: Lars Gunnar Larsen, mobil 906 40 007

Jury:
Kim-Alexander H. Jørstad, juridisk rådgiver NBF mobil 417 91 137
Terje Larsen, administrasjon NBF, mobil 906 52 833
 
6. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes
 
7. Ved protest skal dette påføres kampskjema ved signering etter kampslutt. En skriftlig og signert protest skal være arrangementsansvarlig (les sekretariat) i hende innen 15 minutter etter den aktuelle kamps slutt. Protestgebyr på kr. 600,- skal innbetales kontant ved avlevering av protest. Hvis ikke dette skjer avvises protesten på formelt grunnlag.
  
  
DELTAKENDE LAG

Klikk her for oversikt

ANNEN INFORMASJON
- Arrangør holder matchballer og oppvarmingsballer.
- Garderober vil bli merket for lagene.

KONTAKTPERSONER ARRANGØR
Lars Gunnar Larsen, mobil: 906 40 007 eller e-post: lars.gunnar.larsen@otranorge.no 

                  

  •